Sumarul modificarilor legislative aplicabile din ianuarie 2017, in cazul veniturilor din salarii si independente

Modificari aplicabile incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2017:externalizare salarizare

Introduse de Noul Cod Fiscal aplicabil din 1 ianuarie 2016

 • Se plafoneaza contributia lunara de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, venituri independente si venituri din alte surse la valoarea de 5 ori castigul salarial mediu brut;
 • S-a eliminat exceptia de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru venituri din cedarea drepturilor de proprietate intelectuala, in cazul in care beneficiarii obtin si alte venituri;
 • Pentru veniturile din alte surse si din investitii se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate chiar daca se obtin si alte venituri.

Introduse de OUG nr. 84/2016:

 • Se modifica definitia ”stock option plan”, s-a scos conditia ca valorile mobiliare sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;
 • Nu mai este obligatorie depunerea Declaratiei privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru veniturile din salarii si asimilate, din valorificarea drepturilor deproprietate intelectuala si arendare;

Modificari aplicabile incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017:

Introduse de HG nr. 1/2017:

 • Creste salariul minim brut pe tara garantat in plata de la 1250 lei la 1450 lei, pentru un program complet de 166 ore in medie pe luna pentru anul 2017, reprezentand 8,735 lei/ora.

Introduse de OUG nr. 3/2017:

 • Se scutesc de la plata impozitului pe venit acele venituri obtinute ca urmare a desfasurarii de activitati sezoniere dintre cele prevazute la art. 1 din Legea 170 / 2016 (CAEN: 5510 – “Hoteluri si alte facilitati de cazare similare”, 5520 – “Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”, 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere”, 5590 – “Alte servicii de cazare”, 5610 – “Restaurante”, 5621 – “Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente”, 5629 – “Alte servicii de alimentatie n.c.a.”, 5630 – “Baruri si alte activitati de servire a bauturilor”) in baza de contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni;
 • Se elimina plafonul contributiilor lunare de asigurari sociale si asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor si pentru veniturile din alte surse si investitii;
 • Raman plafonate bazele de calcul al contributiilor lunare de asigurari sociale si asigurari sociale de sanatate pentru venituri independente (PFA, drepturi de autor) si venituri din alte surse la valoarea de 5 ori castigul salarial mediu brut;
 • Se asimileaza veniturilor care se deduc din valoarea venitului impozabil in limita a 400 de euro anual si valoarea serviciilor medicale furnizate sub forma de abonament suportate de angajati;
 • Persoanele care realizeaza venituri din alte surse si investitii nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca obtin si alte venituri din salarii, pensii, indemnizatii de somaj si venituri din activitati independente.

Introduse de Ordinul nr. 872/5932/2284/2016:

 • S-a republicat Ordinul privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator. Modificarile aduse de publicarea noului ordin:
  • S-a eliminat conditia de venit din activitatea de creatie de programe pentru calculator, nemaifiind necesara obtinerea sumei de 10.000 $ pentru fiecare persoana incadrata;
  • Societatile care se infiinteaza sau reorganizeaza in cursul anului si care au ca obiect de activitatea crearea de programe pe calculator sunt scutite de conditia de realizare a veniturilor din aceasta activitate in anul fiscal precedent.

Comments

comments

Ultimele noutati
Cele mai citite articole
Web Statistics