Externalizare

Soluţia ROMANIAN SOFTWARE pentru externalizarea serviciilor de salarizare implica mult mai mult decât serviciile standard. Fiind producatori de aplicaţii software, noi oferim valoare adaugată serviciilor.

Ai prima luna gratuita pentru serviciile de salarizare si administrare de personal!

Cere o oferta!

Servicii operaţionale de salarizare

Serviciile oferite de ROMANIAN SOFTWARE în cadrul externalizării procesului de calcul salarial sunt urmatoarele:

 • Preluarea datelor primare din interfeţele puse la dispoziţia clientului
 • Verificarea şi procesarea datelor
 • Efectuarea calculului de lichidare şi a taxelor către bugetul de stat
 • Întocmirea statelor de plată şi editarea rapoartelor aferente
 • Efectuarea calculului pentru acordarea tichetelor de masă
 • Întocmirea borderourilor pentru distribuţia tichetelor de masă
 • Generarea notelor contabile în formatul specific aplicaţiei de contabilitate
 • Generarea fişierelor în formatul cerut de bancă pentru plata salariilor pe card
 • Furnizarea de informaţii pentru întocmirea rapoartelor statistice
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor cerute de stat în forma stabilita prin lege
 • Întocmirea ordinelor de plată pentru plata taxelor salariale
 • Posibilitatea efectuării plăţilor de salarii şi taxe, upload în sistemul bancar online
 • Întocmirea declaraţiilor 100 şi 102
 • Tiparirea şi distribuirea buletinelor salariale confidenţiale
 • Întocmirea şi depunerea declaratiilor anuale de venit

Servicii operaţionale de administrare de personal

Serviciile oferite de ROMANIAN SOFTWARE in cadrul externalizării procesului de administrare de personal sunt următoarele:

 • Accesul angajaţilor companiei client la portalul Employee Self Service
 • Accesul angajaţilor companiei client la aplicaţia Personal Management
 • Gestionarea dosarelor de personal
  • Contracte de munca
  • Acte adiţionale
  • Decizii de încetare a activităţii
 • Emiterea adeverinţelor pentru angajaţi
 • Gestionarea Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic şi raportarea acestuia către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM)
 • Asigurarea relaţiei cu Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITMB)

Servicii de analiză a proceselor existente şi implementare a aplicaţiilor software

Iniţializarea serviciului de externalizare a procesului de calcul salarial implică urmatoarele etape:

 • Analiza detaliată a procesului de salarizare
  • Analiza componentelor salariale şi a politicii de salarizare
  • Analiza detaliată a cerinţelor clientului de dezvoltare a aplicaţiilor software
  • Stabilirea datelor de intrare şi interfeţei de transmitere a datelor de intrare
  • Stabilirea datelor de ieşire şi a formatelor corespunzătoare (formatul rapoartelor, interfaţa cu aplicaţia contabilă, formatul fişierelor de bancă)
  • Analiza fluxului de date şi nivelele de aprobare
  • Stabilirea utilizatorilor, rolurilor, drepturilor de acces la aplicaţiile software
 • Configurarea aplicaţiilor software şi dezvoltarea cerinţelor specifice clientului
 • Migrarea datelor din sistemul de salarizare existent
 • Testare calcul salarizare (prin introducere/import date primare, calcul lichidare, comparaţia rezultatelor cu datele obţinute din sistemul de salarizare existent, analiza şi rezolvarea eventualelor neconcordanţe
 • Training utilizatori pentru utilizarea aplicaţiilor software
 • Stabilirea si agrearea procedurilor de lucru; stabilirea calendarului (datele limită de transmitere a datelor primare de către client, datele limită de transmitere a livrabilelor de către ROMANIAN SOFTWARE)
 • Simularea procesului de externalizare pentru o lună de calcul (utilizarea interfeţelor pentru introducerea datelor primare, calcul lichidare, livrarea datelor de ieşire, analiza datelor de ieşire, îmbunătăţirea procesului)
 • Demararea procesului de externalizare LIVE

Servicii de asistenţă tehnica şi suport în utilizarea aplicaţiilor software implementate

Pentru aplicaţiile software puse la dispoziţia clientului, ROMANIAN SOFTWARE oferă urmatoarele servicii:

 • Asistenţă tehnică pentru aplicaţiile software puse la dispoziţie de ROMANIAN SOFTWARE
 • Suport pentru utilizarea aplicaţiilor ROMANIAN SOFTWARE – documentaţie de utilizare pusă la dispoziţia utilizatorilor, răspunsuri la întrebari referitoare la utilizarea aplicaţiilor adresate consultanţilor nostri.

Platforma Software în procesul de externalizare

Soluţia integrată de aplicaţii pentru activitatea departamentelor de Resurse Umane şi Salarizare dintr-o companie a fost construită şi consolidată pe o buna cunoastere a domeniului Resurselor Umane şi pe o experienţă de 10 ani în implementari ale aplicaţiei de salarizare în companii cu diverse domenii de activitate: domeniul bancar, construcţii, energie electrică şi nucleară, industria alimentară, media, servicii, producţie, distribuţie, instituţii bugetare.
Cu fiecare implementare sistemul s-a dezvoltat, s-a îmbunătăţit, iar experienţa dobandită ne-a permis să dezvoltăm aplicaţii conexe aplicaţiei de salarizare pentru a putea oferi clienţilor noştri o soluţie integrată şi completă pentru managementul capitalului uman. Capitalul uman este cea mai importantă resursă a unei companii. Un bun management al capitalului uman poate asigura performanţa şi eficienţa în activitatea companiei.
Dezvoltându-ne pe direcţia serviciilor de externalizare, sistemul integrat de aplicaţii din domeniul salarizării s-a dezvoltat si cu utilitare de comunicare între beneficiari şi ROMANIAN SOFTWARE ca prestator de servicii. Şi acest proces de dezvoltare şi îmbunătăţire a sistemului informatic este continuu.
Aplicaţiile software care vor fi implementate şi puse la dispoziţia clientului în cadrul serviciilor de externalizare a procesului de salarizare sunt:

1. Personnel Management

2. Time Management

3. Sal – Expertul tău în Salarizare

4. Document management

Collaboration
Collaboration este un sistem de comunicare între utilizatori definiţi pe structura organizatorică a unei companii. Sistemul permite o comunicare prin mesaje text, video, audio, partajare desktop şi de asemenea permite organizarea şi transferul de documente într-un mod standardizat şi securizat.

Beneficii

Încredere şi siguranţă

 • Un proces care va reduce costurile. Oferim servicii de calitate prin care vă reduceţi costurile aferente salarizării şi administrării de personal.
 • Un proces fără riscuri. Preluăm responsabilitatea asociata calculelor şi raportărilor, anulând astfel riscurile asociate erorilor de interpretare a legislaţiei.
 • Un proces sigur. Asigurăm confidenţialitatea informaţiilor şi securitatea datelor.
 • Un proces eficient. Timpul alocat pentru procesul de salarizare şi administrare de personal îl puteţi folosi mai eficient în activităţile specifice obiectului dumneavoastră de activitate.
 • O echipă profesionistă. Specialiştii nostri vă pun la dispoziţie buletine informative privind modificările legislative din domeniul salarizării şi al Codului Muncii.
 • O echipă dedicată. Specialiştii noştri vă stau la dispoziţie.

Avantaje

Avantajele serviciilor de salarizare şi administrare de personal oferite de Romanian Software sunt:

Platforma software integrată

Romanian Software este companie producatoare de software pentru managementul Resurselor Umane. Romanian Software asigură suport tehnic, mentenanţă legislativă şi customizări de aplicaţie pentru peste 200 de clienţi şi face acest lucru cu profesionalism de peste 10 ani. Romanian Software are o echipă tehnică dedicată care asigură întreţinerea aplicaţiilor, dezvoltarea de funcţionalităţi noi, adaptarea aplicaţiilor la schimbările legislative şi intervenţii prompte la incidente tehnice.
Prin externalizarea proceselor de salarizare şi administrare de personal beneficiaţi nu numai de serviciile standard, cât şi de o echipă tehnică care susţine din punct de vedere software si hardware buna funcţionare a proceselor si modelarea aplicaţiilor după procesele dvs.

Echipă profesionistă

Pentru a oferi servicii de calitate sunt necesari oameni de calitate. Echipa care asigură serviciile de salarizare şi administrare de personal oferite de Romanian Software are in componenţa sa:

 • operatori experimentaţi de salarizare şi administrare de personal
 • consultanţi în domeniul salarizării cu experienţă în implementări
 • consultanţi în resurse umane cu experienţă în strategii de management de personal
 • consultanţi pe legislaţia muncii

Proces continuu de îmbunătăţire a serviciilor prin implementarea de aplicaţii noi

Romanian Software poate oferi flexibilitate şi inovaţie în serviciile de salarizare şi administrare de personal puse la dispoziţia clienţilor săi pentru că dispune de o divizie care dezvoltă aplicaţii noi pentru îmbunătăţirea şi eficienţa proceselor.

Ultimele noutăți
Cele mai citite articole